Archive for januari, 2009

Fredsbevarande trupp till Somalia

januari 20, 2009

Väl medveten om att det med stor sannolikhet inte kommer bringa omedelbar fred och stabilitet i landet, så är det ändå med glädje och lycka för Somalias skull som jag läser hur FN beslutat att sätta in fredsbevarande trupp i landet. En helt uppenbart i skymundan förd konflikt har i mer eller mindre hög grad plågat Somalia i 18 år nu, direkt efterföljande störtandet av en hård diktatur.

Från och till har viss stabilisering rådit men alltid med strider om makten latent liggande. Trots förhoppningar har dessa fortsatt även de senaste åenren, då främst mellan en internationellt stödd interimsregering och en islamistisk millis (UIC).  Någon form av uppgörelse och förhandlingslösning är önskvärd för att på lång sikt tillgodose en så bred uppslutning i landet som möjligt. Fram tills denna är möjlig att nå behövs betydande insatser för att kunna hålla tillbaka UIC vars medel har varit att ta makten med våld.  Då Etiopien nyligen lämnade Somalia efter två års närvaro och upprätthållande av den provisoriska regeringens position, uppstod ett betydande vakuum av säkerhetsmässig art. UIC som nära nog kunnat möta upp de etiopiska styrkorna skulle i och med detta i princip ges fri lejd till makten i Mogadishu.

Samtidigt pågår förhandlingar om att inkludera en islamistisk opposition i regering/parlament, något som om det fungerar sannolikt skulle vara den mest önskvärda lösningen, om detta även gör att radikala inslag hos islamisterna trubbas av och blir pragmatiska.  Fram till en sådan möjlig lösning nås och förvisso även en bra tid efter, behövs sannolikt fredsbevarande trupper som ges mandat att kunna hålla radikala militära grupper tillbaka.

Detta är något som världssamvetet bör ta på sig och agera,

Annonser

Gazakris

januari 5, 2009

När Hamas bryter vapenvilan bör de göras ansvariga till efterverkningarna av två huvudskäl. För det första måste Hamas förstå att de genom att skjuta in milliser på israeliskt område aldrig kan uppnå något politiskt mål, reträtt eller eftergifter från Israels sida. Israels agerande mot Gaza måste anses som ett ganska självklart svar på detta. Den andra huvudanledningen till Hamas direkta skuld till den katastrofala utvecklingen är att de medvetet eller av praktiska skäl placerar sina baser i tättbeyggda områden vilket gör att de attacker israel gör ofrånkomligen leder till civila offer sedan hamas använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar.  Att man edan kan tycka att Israel bör visa större återhållsamhet är en annan sida av konflikten, smtidigt måste de ges självförsvarsrätt.

Inledning

januari 5, 2009

Detta ska vara en (något) mer personlig blogg skriven på svenska, till skillnad från en del andra bloggar jag har som utgår från olika projekt mm jag arbetar med på engelska. Innehållet på denna kommer troligtvis också kretsa mycket kring utrikespolitik, men kommer till skillnad från övriga huvudsakligen skrivas på svenska och ha en mer subjektiv tonvikt baserat på mina personliga åsikter ch kommentarer.  Personliga inlägg om mitt liv kommer också få plats här, i den mån jag tycker mig ha något intressant att skriva om.

Hello world!

januari 5, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!